Skip to content ↓

Zespół

Zespół CTK AGH

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Centrum Technologii Kosmicznych AGH
Biuro: Paw. B-3, parter, pok. 1,
al. A. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków
tel. +48 12 617 55 27

Zastępca Dyrektora
mgr Aleksandra Katarzyna Ochocka

Centrum Technologii Kosmicznych AGH
Biuro: Paw. B-3, parter, pok. 1,
al. A. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków
tel. +48 12 617 55 27


Pracownicy


Zespół Projektu UNIVERSEH


Zespół projektu UNIVERSEH Extended for Ukraine


Zespół projektu Beyond UNIVERSEH

Stopka