Skip to content ↓

Rada Naukowa

Rada Naukowa CTK jest organem inicjującym i opiniodawczym Centrum.

Członków Rady CTK powołuje Rektor.

W jej skład wchodzą pracownicy AGH oraz upoważnieni przedstawiciele innych jednostek naukowo-badawczych, przemysłowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Rada CTK jest upoważniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących CTK, a do jej zadań należy m.in. wyznaczanie kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej CTK. 

Przedstawiciele AGH

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prorektor ds. Współpracy AGH
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. inż. Czesław Kapusta
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Międzynarodowi przedstawiciele

Prof. Miguel Olivares-Mendes
University of Luxemburg
Prof. Kazuya Yoshida
Tohoku University
Prof. Artur B. Chmielewski
NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology
Dr. Mrityunjay Singh
Chief Scientist, Ohio Aerospace Institute
Prof. Enrico Stoll
Technischer Universitat Berlin
Prof. George Nikolakopoulos
Lulea University of Technology
Prof. Emmanuel Zenou
Univesity of Toulouse

Krajowi przedstawiciele

Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Prof. dr hab. Maciej Konacki
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
Dr Agata Kołodziejczyk
Dyrektor ds. Projektów naukowych Analog Astronaut Training Center
Grzegorz Zwoliński
Prezes Zarządu SatRevolution

Stopka