Skip to content ↓

O nas

Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Centrum Technologii Kosmicznych AGH (CTK AGH) zostało powołane 2 listopada 2020 r. decyzją Rektora AGH prof. Jerzego Lisa (Zarządzenie Rektora AGH nr 79/2020 z dnia 21 października 2020 r.).

Powstało w efekcie uzyskania przez uczelnię prestiżowego tytułu Uniwersytetu Europejskiego przyznawanego przez Komisję Europejską.

CTK jako jednostka Akademii Górniczo-Hutniczej powołana została do realizacji dydaktyki oraz prowadzenia badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmicznej.

Główne zadania

Prace badawcze będą realizowane na poziomie badań podstawowych i stosowanych,
w szczególności w zakresie Science of Signature (przetwarzanie informacji na wiedzę), materiałów i konstrukcji dedykowanych do zastosowań w kosmosie oraz Space Resources (zasoby kosmiczne w zakresie minerałów), na poziomie badań stosowanych we współpracy krajowej i międzynarodowez firmami z sektora kosmicznego z wykorzystaniem podejścia mechatronicznego.

Nadrzędną misją Centrum jest wystrzelenie satelity i prowadzenie misji obserwacji Ziemi. Plany obejmują wyniesienie na orbitę LEO polskiego satelity naukowego.

Centrum w swojej działalności przewiduje promowanie przedsiębiorczości akademickiej poprzez zapewnienie warunków do tworzenia i rozwoju firm typu spin-off i start-up, mentoring biznesowy oraz udostępnianie laboratoriów badawczych dla rozwoju produktów i technologii kosmicznych. Dla osiągnięcia zakładanych tych celów podejmujemy współpracę z polskimi i zagranicznymi firmami sektora kosmicznego.

W zakresie kształcenia i promocji technologii kosmicznych CTK opracowuje programy edukacji, laboratoria i zajęcia praktyczne. Powstają one w ramach współpracy międzynarodowej, poprzez udział w projekcie Uniwersytetów Europejskich i międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów o akronimie UNIVERSEH – European Space University for Earth and Humanity.

Do podstawowych zadań Centrum należy również kreowanie nowych kierunków badawczo-rozwojowych dla firm z sektora kosmicznego oraz prowadzenie działań informacyjnych dotyczących rozwoju technologii kosmicznych, a także eksploracji kosmosu w tym zakresie bierzemy udział w projekcie europejskim Beyond Universeh.

 

Stopka