Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

UNIVERSEH z finansowaniem na kolejne cztery lata

UNIVERSEH z finansowaniem na kolejne cztery lata

Konsorcjum UNIVERSEH, którego AGH jest członkiem, otrzyma dofinansowanie na kontynuację działań w latach 2024–2027. Grant został przyznany przez Komisję Europejską w ramach programu „Uniwersytety Europejskie” Erasmus+.

UNIVERSEH „European Space University for Earth and Humanity” (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości) powstał w 2020 r. jako międzynarodowy sojusz pięciu europejskich uczelni, wśród których – razem z AGH – znalazły się: Uniwersytet w Tuluzie (Francja), Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg), Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja). W grudniu 2022 r. dołączyły dwie kolejne szkoły wyższe: Universytet w Namur (Belgia) oraz Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie (Włochy).

Partnerzy konsorcjum współpracują ze sobą w zakresie szeroko rozumianego sektora kosmicznego i technologii kosmicznych. W tym zakresie kształcą i prowadzą badania.

Otrzymane finansowanie pozwoli dalej rozwijać kształcenie, naukę oraz technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu, ze szczególnym naciskiem na innowacyjność, współpracę interdyscyplinarną, różnorodność językową i kulturową, integrację oraz zrównoważony rozwój.

– W UNIVERSEH priorytetem jest stworzenie wyjątkowego i nowatorskiego środowiska kształcenia – zrównoważonego, sprawnego i elastycznego. (...) Razem będziemy kształtować przyszłość edukacji kosmicznej i tworzyć prosperujący ekosystem wiedzy, innowacji i możliwości – czytamy na stronie UNIVERSEH w komunikacie informującym o przedłużeniu finansowania.

Spośród inicjatyw podejmowanych przez AGH w ramach UNIVERSEH można wymienić m.in.: „Language caffe”, hackathon GEODATA, cykl seminariów czy działania skierowane do młodzieży (Space Day, kosmiczne spotkania online). Uruchomione zostały zajęcia dydaktyczne z 12 przedmiotów związanych z technologiami kosmicznymi (przedmioty te zostały umieszczone w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych). Ponadto reprezentanci AGH biorą udział w międzynarodowych konkursach, spotkaniach, konferencjach i kongresach.

Więcej o inicjatywach podejmowanych przez UNIVERSEH

 

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być „europejskimi uniwersytetami przyszłości”. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego. W skład projektu typu Uniwersytet Europejski muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

W wyniku naboru wniosków w ramach inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” Erasmus+ na rok 2023 wybrano 30 nowych międzynarodowych partnerstw uczelni, co razem z poprzednimi daje 50 tzw. Uniwersytetów Europejskich zrzeszających aż 430 instytucji szkolnictwa wyższego.

https://app.evenea.pl/event/robert-zubrin/?fbclid=IwAR2RehYNwi0-1EuyRVR_xlkr2QFfl-cvk0h5dfrf0l7oQI_A8v0mBlXNuiU

Stopka