Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH, wspólnie z partnerami z Europy, buduje strategię rozwoju branży kosmicznej

AGH, wspólnie z partnerami z Europy, buduje strategię rozwoju branży kosmicznej

Delegacja AGH odwiedziła Tuluzę, gdzie uczestniczyła w konferencji „Kosmos i Uniwersytety Przyszłości w Europie”

W dniach 4-6 października br. delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej z prof. Jerzym Lisem, Rektorem AGH, na czele, odwiedziła Tuluzę, gdzie uczestniczyła w konferencji "Kosmos i Uniwersytety Przyszłości w Europie", a także w obradach grup projektowych konsorcjum UNIVERSEH, które AGH tworzy wspólnie z uniwersytetami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji.Wydarzenie we Francji było pierwszą okazją do bezpośredniego spotkania uczestników projektu od czasu jego uruchomienia w grudniu 2020 roku.

Podczas konferencji zainaugurowano także badawczą część programu o nazwie "Beyond UNIVERSEH". Wydarzenie we Francji było pierwszą okazją do bezpośredniego spotkania uczestników projektu od czasu jego uruchomienia w grudniu 2020 roku. Podczas konferencji zainaugurowano także badawczą część programu o nazwie "Beyond UNIVERSEH".

Jednym z głównych zagadnień inauguracyjnej konferencji było przedstawienie możliwości europejskich uniwersytetów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, a w szczególności w sektorze badania przestrzeni kosmicznej. Paneliści i uczestnicy debat odpowiadali na pytanie, w jaki sposób UNIVERSEH może zapewnić korzyści wszystkim stronom projektu, a także jak zagwarantować studentom z wszystkich krajów partnerskich równy dostęp do wysokiego poziomu kształcenia.

Swoimi badaniami i doświadczeniem dotyczącymi środowiska przyjaznego rozwojowi edukacji w zakresie technologii kosmicznych podzielili się badacze, inżynierowie, doktoranci i studenci z wszystkich pięciu uniwersytetów zaangażowanych w projekt. Swoją wiedzę i praktykę w obszarze pracy w sektorze kosmicznym zaprezentowali także członkowie Parlamentu Europejskiego, francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji, a także przedstawiciele przemysłu kosmicznego m.in. Europejska Agencja Kosmiczna, Airbus czy Europejski Fundusz Inwestycyjny. Niezwykle wartościowy wkład wnieśli także przedstawiciele środowiska startup'owego, w tym polskie SatRevolution czy Analog Astronaut Training Centre.

W czasie konferencji miała także miejsce oficjalna inauguracja filaru badawczego projektu konsorcjum - "Beyond UNIVERSEH", którego finansowanie ogłoszono wiosną 2021 roku. Celem inicjatywy jest poszerzenie know-how projektu w zakresie prowadzenia badań i edukacji w obszarze nauki i inżynierii, gospodarki, biznesu, a także finansów, medycyny, nauk społecznych, sztuki, kultury czy przedsiębiorczości.

Rektor AGH, prof. Jerzy Lis nie kryje swojego zadowolenia z dotychczasowych efektów: - Udział AGH w pierwszej konferencji w ramach projektu UNIVERSEH: "Kosmos i Uniwersytety Przyszłości w Europie" w Tuluzie był dla nas niepowtarzalną okazją do zacieśnienia relacji i współpracy z pozostałymi partnerami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji. Jesteśmy po wielu budujących i niezwykle owocnych spotkaniach, debatach i warsztatach. Bardzo się cieszę, że w tych spotkaniach mogli wziąć udział także nasi studenci i doktoranci, którzy są przyszłością sektora kosmicznego. Staramy się, aby to właśnie oni czerpali z tego projektu jak najwięcej. Podczas konferencji mieliśmy okazję porozmawiać o programach kształcenia, ofercie edukacyjnej oraz wyzwaniach branży kosmicznej. Szczególnie cenne z punktu widzenia działalności AGH wydaje mi się poszerzenie kontaktów, które mogą zaprocentować ciekawymi stażami czy praktykami studenckimi.

Prof. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH, które realizuje projekt UNIVERSEH w AGH dodaje: - Jestem niezmiernie zadowolony, że po niemal roku trwania projektu mogliśmy zasiąść osobiście do obrad i wspólnie pracować nad realizacją dalszych celów naszego projektu uniwersytetu kosmicznego. Ostatnie miesiące pokazały, że wielokulturowa i wielojęzyczna współpraca jest możliwa, a co za tym idzie, że zaplanowane cele projektu są jak najbardziej realne. Jestem przekonany, że w ramach UNIVERSEH stworzymy przyjazne środowisko dla studentów i naukowców, które pomoże im realizować badania związane z innowacjami kosmicznymi.

Celem zaplanowanego na lata 2020-2023 projektu UNIVERSEH, jest wsparcie europejskiego obszaru edukacji, w zakresie technologii kosmicznych, w szczególności poprzez zwiększanie specjalistycznego zatrudnienia czy rozwój przemysłu. Konsorcjum od niemal roku pracuje na rzecz powstania pierwszego Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego dla Ziemi i Ludzkości, którego zadaniem będzie wspólne kształcenie przyszłych specjalistów w dziedzinie technologii Kosmicznych. Partnerami AGH w projekcie są: Uniwersytet w Tuluzie (Francja), Uniwersytet Luksemburski, Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja).

Stopka